Vinohradská 174

Zpracování osobních údajů

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme.
Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Lighthouse Services  s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

WEBOVÁ STRÁNKA

  • Na naší webové stránce nepoužíváme Cookies. 

OSOBNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem:

  • (jméno, příjmení, Č.Ú. ZP)  vyplácení mzdy, po dobu 30ti let.  
  • Jméno, příjmení za účelem evidence docházky po po dobu 3 let
  • Jméno příjmení za účelem BOZP po dobu 5ti let počínaje rokem následujícím po skončení pracovního poměru.
  • Jméno, příjmení, věk, adresa, zdravotní stav za účelem vstupní zdravotní prohlídky po dobu 5ti let počínaje rokem následujícím po skončení pracovního poměru.      

OSOBNÍ ÚDAJE O BUDOUCÍCH ZAMĚSTNANCÍCH

Jméno, příjmení, datum narození, adresa a email, plus další údaje, které uchazeč uvede za účelem výběru zaměstnance po dobu trvání výběrového řízení.

OSOBNÍ ÚDAJE O DODAVATELÍCH

Jméno, příjmení, rodné číslo (IČO) za účelem udržování obchodního vztahu a fakturace, po dobu 10ti let.

OSOBNÍ ÚDAJE O NÁJEMNÍCÍCH (office, retail, byty)

Jméno, příjmení, rodné číslo (IČO), adresa za účelem udržování obchodního vztahu a fakturace, po dobu 10ti let.

OSOBNÍ ÚDAJE O KUPUJÍCÍCH (byty)

Jméno, příjmení, rodné číslo (IČO), adresa za účelem udržování obchodního vztahu a fakturace, po dobu 10ti let.


Zpracovatelé osobních údajů vybíráme pečlivě, vždy dbáme na jejich shodu s GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme

 

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

Lighthouse Services s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice.

ÚDAJE O DĚTECH

Osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.
V případě potřeby uplatnění Vašich práv se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Lighthouse Services s.r.o., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČ  26758059
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90893
Kontaktní údaje: tel. 225 992 800
V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na: gdpr.ls@lhg.cz