Harfa Office Park Beethoven

Administrativní budova
Harfa Office Park Beethoven

Administrativní budova Harfa Office Park Beethoven je společným projektem investiční skupiny Kaprain Group a skupiny Lighthouse Group. Nachází se v těsném sousedství O2 areny na Praze 9. Výstavba byla zahájena v červenci roku 2017 a dokončena v 2. pololetí roku 2019. Desetipodlažní stavba nabízí celkem 30.000 m² administrativních prostor a rozsáhlé podzemní parkoviště s téměř dvěma sty parkovacích míst. Součástí budovy je také kavárna, jídelna a lékárna, které slouží nájemcům i široké veřejnosti.

Žádost subjektu údajů o informace vztahující se k projektu Harfa Office Park Beethoven můžete podat zde.